strona_0.JPGstrona_1.JPGstrona_2.JPGstrona_3.JPGstrona_4.JPGstrona_5.jpg

Aktualności                         Dziennik elektroniczny                         Plan lekcji                                           Kontakt

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do nauki w następujących klasach:

Klasa A - matematyczno-informatyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce*:

 język angielski

 język niemiecki

Przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

informatyka – matematyka

fizyka – ekonomia

kierunki politechniczne – informatyka, mechatronika,

inżynieria biomedyczna, budownictwo, ochrona środowiska,

zarządzanie i marketing, inżynieria produkcji, logistyka,

kosmonautyka i lotnictwo.

 

Klasa B - biologiczno-chemiczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Języki obce*:

 język angielski

 język niemiecki

Przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

medycyna – biologia

farmacja – biotechnologia

dietetyka i żywienie - fizjoterapia

psychologia – chemia – kosmetologia

 

Klasa C - matematyczno-geograficzna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia

Języki obce*:

 język angielski

 język niemiecki

Przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

informatyka – matematyka

fizyka – ekonomia

kierunki politechniczne - inżynieria biomedyczna,

budownictwo, ochrona środowiska, zarządzanie i marketing, inżynieria produkcji, logistyka,

geodezja i kartografia – geografia

turystyka i wypoczynek

 

Klasa D - humanistyczna

 Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

 język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 Języki obce*:

 język angielski

 język hiszpański

Przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie

geodezja i kartografia – geografia

turystyka i wypoczynek

 

Klasa E - europejska

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

geografia, język angielski, język hiszpański

Języki obce*:

język angielski

język hiszpański

Przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie

  

Klasa F - lingwistyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język angielski, język hiszpański, język polski

Języki obce*:

język angielski

język hiszpański

Przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie

 

Klasa G - biologiczno-chemiczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Języki obce*:

 język angielski

 język niemiecki

Przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

medycyna – biologia

farmacja – biotechnologia

dietetyka i żywienie - fizjoterapia

psychologia – chemia – kosmetologia

 

* język angielski powinien być kontynuacją nauki tego języka w szkole podstawowej

Joomla templates by a4joomla