strona_0.JPGstrona_1.JPGstrona_2.JPGstrona_3.JPGstrona_4.JPGstrona_5.jpg

Aktualności                         Dziennik elektroniczny                         Plan lekcji                                           Kontakt

Pierwszy dzień egzaminu maturalnego

Zgodnie z harmonogramem, 4 maja 2023 r. rozpoczyna się część pisemna egzaminu maturalnego. O godzinie 9.00 maturzyści przystąpią do egzaminu obowiązkowego z języka polskiego. Przypominamy, że przybory pomocnicze przewidziane na ten egzamin, to tylko długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Zdający mogą także wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

Każdy zdający powinien przyjść punktualnie (najlepiej ok. 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu).

Proszę pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości.

Zdający nie mogą wnosić do sali żadnych innych materiałów i przyborów.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta, wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach lub zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu. Egzamin maturalny może także zostać unieważniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.

W związku z koniecznością przestrzegania procedur bezpieczeństwa maturzyści będą mogli wejść na teren Szkoły od godz. 8.00. Udostępniamy dwie sale, przeznaczone na pozostawienie drobnych przedmiotów /telefony, torebki, klucze, itp./ Szkoła nie gwarantuje bezpieczeństwa pozostawionych przedmiotów.

Przydział dodakowych sal: s. 3 - AP, BP, CP, s. 7 - DP, EP.

Poprawiający maturę mogą odebrać hasła do systemu ZIU w sekretariacie szkoły.

 

 

Joomla templates by a4joomla